Velky kamenechttp://www.velkykamenec.sk/Wed, 15 Aug 2018 07:18:00 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Postavenie a pôsobnosť DHZO v integrovanom záchrannom systéme a spolupráca s jednotkami HaZZ]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-42-postavenie-a-posobnost-dhzo-v-integrovanom-zachrannom-systeme-aspolupraca-sjednotkami-hazzFri, 27 Jul 2018 15:03:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-42-postavenie-a-posobnost-dhzo-v-integrovanom-zachrannom-systeme-aspolupraca-sjednotkami-hazz<![CDATA[Verejná vyhláška Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-41-verejna-vyhlaska----oznamenie-o-zacati-spravneho-konania-vo-veci-nariadenia-opatrenia-na-predchadzanie-vzniku-a-sirenia-prenosneho-ochorenia-podla--12-ods-2-zak-c-3552007-z-zTue, 17 Jul 2018 08:41:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-41-verejna-vyhlaska----oznamenie-o-zacati-spravneho-konania-vo-veci-nariadenia-opatrenia-na-predchadzanie-vzniku-a-sirenia-prenosneho-ochorenia-podla--12-ods-2-zak-c-3552007-z-z<![CDATA[Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-40-verejna-vyhlaska-ktorou-sa-oznamuje-vydanie-rozhodnutia-na-predchadzanie-prenosnym-ochoreniam-podla--12-ods-2-zak-c-3552007-zzTue, 17 Jul 2018 08:33:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-40-verejna-vyhlaska-ktorou-sa-oznamuje-vydanie-rozhodnutia-na-predchadzanie-prenosnym-ochoreniam-podla--12-ods-2-zak-c-3552007-zz<![CDATA[Választások a helyi önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számára]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-39-valasztasok-a-helyi-onkormanyzati-szervekbe---tajekoztatas-a-valasztok-szamaraWed, 11 Jul 2018 09:14:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-39-valasztasok-a-helyi-onkormanyzati-szervekbe---tajekoztatas-a-valasztok-szamara<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-38-volby-do-organov-samospravy-obci---informacie-pre-volicaWed, 11 Jul 2018 09:09:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-38-volby-do-organov-samospravy-obci---informacie-pre-volica<![CDATA[Pribudol nám nový občan - 2018]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-37-pribudol-nam-novy-obcan---2018Fri, 23 Feb 2018 09:01:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-37-pribudol-nam-novy-obcan---2018<![CDATA[Navždy nás opustili - 2018]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-35-navzdy-nas-opustili---2018Wed, 24 Jan 2018 15:16:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-35-navzdy-nas-opustili---2018<![CDATA[Pribudol nám nový občan - 2017]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-34-pribudol-nam-novy-obcan---2017Wed, 26 Apr 2017 09:18:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-34-pribudol-nam-novy-obcan---2017<![CDATA[Navždy nás opustili - 2017]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-30-navzdy-nas-opustili---2017Mon, 30 Jan 2017 09:02:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-30-navzdy-nas-opustili---2017<![CDATA[Pribudol nám nový občan 2016]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-13-pribudol-nam-novy-obcan-2016Wed, 30 Mar 2016 10:04:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-13-pribudol-nam-novy-obcan-2016<![CDATA[Navždy nás opustili - 2016]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-9-navzdy-nas-opustili---2016Mon, 25 Jan 2016 11:22:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-9-navzdy-nas-opustili---2016<![CDATA[Navždy nás opustili - 2015]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-6-navzdy-nas-opustili---2015Wed, 19 Aug 2015 09:24:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-6-navzdy-nas-opustili---2015<![CDATA[Pribudol nám nový občan - 2015]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-5-pribudol-nam-novy-obcan---2015Wed, 19 Aug 2015 09:20:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-5-pribudol-nam-novy-obcan---2015