Velky kamenechttp://www.velkykamenec.sk/Tue, 23 Apr 2019 18:02:43 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Zverejnenie emailovej adresy obce pre voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-66-zverejnenie-emailovej-adresy-obce-pre-volby-do-europskeho-parlamentu-na-uzemi-slovenskej-republikyMon, 25 Mar 2019 13:06:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-66-zverejnenie-emailovej-adresy-obce-pre-volby-do-europskeho-parlamentu-na-uzemi-slovenskej-republiky<![CDATA[Beíratás - Zápis žiakov ZŠ do prvého ročníka na školský rok 2019/2020]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-63-beiratas---zapis-ziakov-zs-do-prveho-rocnika-na-skolsky-rok-20192020Fri, 22 Mar 2019 08:24:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-63-beiratas---zapis-ziakov-zs-do-prveho-rocnika-na-skolsky-rok-20192020<![CDATA[Pribudol nám nový občan -2019]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-62-pribudol-nam-novy-obcan--2019Fri, 08 Mar 2019 09:20:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-62-pribudol-nam-novy-obcan--2019<![CDATA[Nemocnica s poloklinikou n.o. Kráľovský Chlmec - Oznámenie]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-59-nemocnica-s-poloklinikou-no-kralovsky-chlmec---oznamenieThu, 14 Feb 2019 10:10:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-59-nemocnica-s-poloklinikou-no-kralovsky-chlmec---oznamenie<![CDATA[Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén - Tájékoztatás a választópolgárok részére]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-58-europai-parlamenti--valasztasok-aszlovak-koztarsasag-teruleten---tajekoztatas-avalasztopolgarok-reszereFri, 08 Feb 2019 11:48:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-58-europai-parlamenti--valasztasok-aszlovak-koztarsasag-teruleten---tajekoztatas-avalasztopolgarok-reszere<![CDATA[Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-57-volby-do-europskeho-parlamentu-na-uzemi-slovenskej-republiky---informacie-pre-volicaFri, 08 Feb 2019 11:45:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-57-volby-do-europskeho-parlamentu-na-uzemi-slovenskej-republiky---informacie-pre-volica<![CDATA[Navždy nás opustili - 2019]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-52-navzdy-nas-opustili---2019Wed, 30 Jan 2019 08:52:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-52-navzdy-nas-opustili---2019<![CDATA[Pribudol nám nový občan - 2018]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-37-pribudol-nam-novy-obcan---2018Fri, 23 Feb 2018 09:01:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-37-pribudol-nam-novy-obcan---2018<![CDATA[Navždy nás opustili - 2018]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-35-navzdy-nas-opustili---2018Wed, 24 Jan 2018 15:16:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-35-navzdy-nas-opustili---2018<![CDATA[Pribudol nám nový občan - 2017]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-34-pribudol-nam-novy-obcan---2017Wed, 26 Apr 2017 09:18:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-34-pribudol-nam-novy-obcan---2017<![CDATA[Navždy nás opustili - 2017]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-30-navzdy-nas-opustili---2017Mon, 30 Jan 2017 09:02:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-30-navzdy-nas-opustili---2017<![CDATA[Navždy nás opustili - 2016]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-9-navzdy-nas-opustili---2016Mon, 25 Jan 2016 11:22:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-9-navzdy-nas-opustili---2016<![CDATA[Navždy nás opustili - 2015]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-6-navzdy-nas-opustili---2015Wed, 19 Aug 2015 09:24:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-6-navzdy-nas-opustili---2015<![CDATA[Pribudol nám nový občan - 2015]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-5-pribudol-nam-novy-obcan---2015Wed, 19 Aug 2015 09:20:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-5-pribudol-nam-novy-obcan---2015