Velky kamenechttp://www.velkykamenec.sk/Mon, 26 Feb 2018 02:23:50 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Pribudol nám nový občan - 2018]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-37-pribudol-nam-novy-obcan---2018Fri, 23 Feb 2018 09:01:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-37-pribudol-nam-novy-obcan---2018<![CDATA[Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody krajiny v znení neskorších predpisov]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-36-upovedomenie-ozacatom-spravnom-konani-vzmysle--82-ods-7-zakona-nr-sr-----------------c-5432002-zz-oochrane-prirody-krajiny-vzneni-neskorsich-predpisovThu, 22 Feb 2018 11:57:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-36-upovedomenie-ozacatom-spravnom-konani-vzmysle--82-ods-7-zakona-nr-sr-----------------c-5432002-zz-oochrane-prirody-krajiny-vzneni-neskorsich-predpisov<![CDATA[Navždy nás opustili - 2018]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-35-navzdy-nas-opustili---2018Wed, 24 Jan 2018 15:16:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-35-navzdy-nas-opustili---2018<![CDATA[Pribudol nám nový občan - 2017]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-34-pribudol-nam-novy-obcan---2017Wed, 26 Apr 2017 09:18:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-34-pribudol-nam-novy-obcan---2017<![CDATA[Navždy nás opustili - 2017]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-30-navzdy-nas-opustili---2017Mon, 30 Jan 2017 09:02:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-30-navzdy-nas-opustili---2017<![CDATA[Pribudol nám nový občan 2016]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-13-pribudol-nam-novy-obcan-2016Wed, 30 Mar 2016 10:04:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-13-pribudol-nam-novy-obcan-2016<![CDATA[Navždy nás opustili - 2016]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-9-navzdy-nas-opustili---2016Mon, 25 Jan 2016 11:22:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-9-navzdy-nas-opustili---2016<![CDATA[Navždy nás opustili - 2015]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-6-navzdy-nas-opustili---2015Wed, 19 Aug 2015 09:24:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-6-navzdy-nas-opustili---2015<![CDATA[Pribudol nám nový občan - 2015]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-5-pribudol-nam-novy-obcan---2015Wed, 19 Aug 2015 09:20:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-5-pribudol-nam-novy-obcan---2015