Velky kamenechttp://www.velkykamenec.sk/Thu, 21 Sep 2017 12:25:24 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-40-zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-organov-samospravnych-krajovThu, 17 Aug 2017 11:44:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-40-zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-organov-samospravnych-krajov<![CDATA[Választások a regionális önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számára]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-36-valasztasok-a-regionalis-onkormanyzati-szervekbe---tajekoztatas-a-valasztok-szamaraTue, 04 Jul 2017 14:20:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-36-valasztasok-a-regionalis-onkormanyzati-szervekbe---tajekoztatas-a-valasztok-szamara<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia pre voliča]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-35-volby-do-organov-samospravnych-krajov---informacia-pre-volicaTue, 04 Jul 2017 14:10:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-35-volby-do-organov-samospravnych-krajov---informacia-pre-volica<![CDATA[Pribudol nám nový občan - 2017]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-34-pribudol-nam-novy-obcan---2017Wed, 26 Apr 2017 09:18:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-34-pribudol-nam-novy-obcan---2017<![CDATA[Navždy nás opustili - 2017]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-30-navzdy-nas-opustili---2017Mon, 30 Jan 2017 09:02:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-30-navzdy-nas-opustili---2017<![CDATA[Regionálny úrad verejného zdravotníctva - Deratizácia - Verejná vyhláška]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-14-regionalny-urad-verejneho-zdravotnictva---deratizacia---verejna-vyhlaskaThu, 07 Apr 2016 13:38:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-14-regionalny-urad-verejneho-zdravotnictva---deratizacia---verejna-vyhlaska<![CDATA[Pribudol nám nový občan 2016]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-13-pribudol-nam-novy-obcan-2016Wed, 30 Mar 2016 10:04:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-13-pribudol-nam-novy-obcan-2016<![CDATA[Navždy nás opustili - 2016]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-9-navzdy-nas-opustili---2016Mon, 25 Jan 2016 11:22:00 +0100http://www.velkykamenec.sk//--3-9-navzdy-nas-opustili---2016<![CDATA[Navždy nás opustili - 2015]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-6-navzdy-nas-opustili---2015Wed, 19 Aug 2015 09:24:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-6-navzdy-nas-opustili---2015<![CDATA[Pribudol nám nový občan - 2015]]>http://www.velkykamenec.sk//--3-5-pribudol-nam-novy-obcan---2015Wed, 19 Aug 2015 09:20:00 +0200http://www.velkykamenec.sk//--3-5-pribudol-nam-novy-obcan---2015