• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
1

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

OBEC  VEĽKÝ  KAMENEC, 076 36

Oznámenie

                                           

o počte  obyvateľov  pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

     Obec Veľký Kamenec podľa § 171 ods.9  a  § 176 ods.8  zákona č. 180/2014 Z.z.

o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov oznamuje zverejnením, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy                                                                                                                                                                                        

obcí  bolo v obci Veľký Kamenec evidovaných  758  obyvateľov.

 .

                                                                                  

                                                                                               Attila Nagy

                                                                                               starosta obce

Vo Veľkom Kamenci , dňa 09.08.2018


Zoznam aktualít

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voličaVoľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča
Választások a helyi önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számáraVálasztások a helyi önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számára
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
Pribudol nám nový občan - 2018Pribudol nám nový občan - 2018
Oznámenie                       o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
Zapisovateľ miestnej volebnej komisieZapisovateľ miestnej volebnej komisie
Navždy nás opustili - 2018Navždy nás opustili - 2018
Pribudol nám nový občan - 2017Pribudol nám nový občan - 2017
Navždy nás opustili - 2017Navždy nás opustili - 2017
Pribudol nám nový občan 2016Pribudol nám nový občan 2016

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: