• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím finančnej výpomoci Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
11906.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: VSE a.s.
0.00 €
Zmena dňa splatnosti Termínovaného úveru : 16.11.2021 Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Tento dodatok upravuje spôsob a realizáciu vývozu nebezpečných odpadov Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: FURA s.r.o.
156.00 €
Poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
CYKLOTRASA S INFRAŠTRUKTÚROU V MEDZIBODROŽÍ,VEĽKÝ KAMENEC Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: STAVAB s.r.o.
10049.57 €
Doplnkový balík profesional Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Profesionálny register s.r.o
240.00 €
doménové a webhostingové zmluvy Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: webex.digital s.r.o.
870.00 €
Dotácia na zabezpečenie futbalovej súťaže Odb.: TJ Veľký Kamenec
Dod.: Obec Veľký Kamenec
3500.00 €
Predaj " Kanalizácia Veľký Kamenec - I. etapa " Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Veľký Kamenec
169040.48 €
Asfaltové práce na MK v obci Veľký Kamenec Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: SPEEDCOM s.r.o.
10226.29 €
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 22.02.2008 Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Predaj mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Cimbaľak s.r.o.
0.00 €
Nájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: AGRO-B.K., s.r.o.
Dod.: Obec Veľký Kamenec
702.03 €
dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Zmluva o odbere a preprave biologicky rozložiteľného odpadu Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Czaboczky Jan
0.00 €
Doménové a webhostingové ymluvy Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
Zmluva o spracovaní osobných údajov Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Kamenecké obč. združenie pre kultúru Medzobodrožia
Dod.: Obec Veľký Kamenec
500.00 €
Grafické a polygrafické služby v rámci projektu s názvom:"CASTLE TO CASTLE" Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Regfilm, s.r.o.
2300.00 €
Dodanie audiovizuálnych prehliadok rámci projektu "CASTLE TO CASTLE" Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Regfilm, s.r.o.
2000.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
98931.84 €
Minifutbalové ihrisko v obci Veľký Kamenec Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Dojuna, s.r.o.
54802.52 €
Poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Agáta Molnárová, Ing
600.00 €
Zriadenie odberného miesta v distribučnej sústave MRK Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Zriadenie odberného miesta v distribučnej sústave MRK Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Zriadenie odberného miesta v distribučnej sústave MRK Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Telekomunikačné služby pre MŠ Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Telekomunikačné služby pre OcÚ Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.80 €
Zriadenie odberného miesta v distribučnej sústave MRK Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovníctva Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zriadenie účtu v Prima banka Slovensko, a.s. Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Poskytovanie technických služieb - kamerový system Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: MAXNETWORK, s.r.o.
0.00 €
Preprava nábytku Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Ladislav Šergely
170.00 €
Poskytovanie nenavr.fin.príspevku Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
98931.84 €
Predaj mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Cimbaľak s.r.o.
0.00 €
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Veľký Kamenec Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: MAXNETWORK, s.r.o.
98931.84 €
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
44.40 €
dohoda o predaji zar. Huawei E3372h Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
17.10 €
Kupna zmluva detské ihrisko Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: M.Cup Production s.r.o.
10380.00 €
Komplexné vypracovanie dokumentácie pre realizáciu VO Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Dalma Group s.r.o.
1000.00 €
Komplexné vypracovanie dokumentácie pre realizáciu VO Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Dalma Group s.r.o.
1000.00 €
Dotácia na zabezpečenie fubalovej súťaže Odb.: TJ Veľký Kamenec
Dod.: Obec Veľký Kamenec
3300.00 €
Nájomná zmluva na poľnohosp. pozemok Odb.: Attila Tóth - Agro
Dod.: Obec Veľký Kamenec
890.14 €
Odber a preprava biologický rozložiteľný kuchynský odpad Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Czaboczky Jan
0.00 €
Poskytnutie diela - digitálna dokumentácia hrad Veľký Kamenec Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Audítorské služby r.2017 Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Agáta Molnárová, Ing
550.00 €
Architektonicko-historický výskum hradu Veľký Kamenec Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Mgr. Michal Šimkovic s.r.o.
5070.00 €
Kúpna zmluva mäsa a mäsových výrobkov ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Cimbaľak s.r.o.
0.00 €
Povinné zmluvné poistenie Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
116.91 €
Oprava materskej školy Veľký Kamenec Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: STAVAB s.r.o.
43992.50 €
Drevený altánok pri KD Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: KORBEN, s.r.o.
5619.55 €
Manažér projektu "Castle to castle", SKHU/1601/1.1/206 Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: CEDS, s.r.o.
2380.00 €
Verejné priestranstvo za KD Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: STAVAB s.r.o.
18180.00 €
Poskytnutie dotácie na vykonanie architektonicko-historického pamiatkového výskumu Odb.: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dod.: Obec Veľký Kamenec
4500.00 €
Kontrola detského ihriska Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: E K O T E C spol. s r.o.
193.20 €
Finančná dotácia Odb.: Kamenecké obč. združenie pre kultúru Medzobodrožia
Dod.: Obec Veľký Kamenec
500.00 €
Návratná finančná výpomoc Odb.: MAS Bodrog
Dod.: Obec Veľký Kamenec
500.00 €
Dotácia pre TJ Veľký Kamenec Odb.: TJ Veľký Kamenec
Dod.: Obec Veľký Kamenec
3300.00 €
Poskytnutie administratívnych a poradenských služieb Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: EAST REGION s.r.o
990.00 €
Využívanie elektronických služieb Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Union zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Stavebná akcia " Spoločenský dom - Komunitné centrum, Veľký Kamenec" Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Pro Class, s.r.o.
140885.59 €
Výroba okien MŠ Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Hal-Kov Kft.
2084.00 €
Nájom pozemku Odb.: Štefan Petrik
Dod.: Obec Veľký Kamenec
123.24 €
Triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: E-cycling s.r.o.
0.00 €
Nájom pozemku Odb.: Juraj Kulčár - Agroprodukt
Dod.: Obec Veľký Kamenec
232.14 €
prenájom dopravného prostriedku Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Elitt s.r.o.
160.00 €
Dohoda o ukončenie zmluvy č. 9/2017 Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Gemini People s.r.o.
0.00 €
Dodatkom sa doplňajú/menie články a body poistnej zmluvy Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
Poistná zmluva všeobecnej zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
142.88 €
Vypracovanie ŽONFP a jej príloh č.1, č. 3. Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: AXATEM Projekt s.r.o.
1198.80 €
Zabezpečenie štatutárneho auditu účtovnej závierky k 31.12.2016 Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Agáta Molnárová, Ing
550.00 €
Služby k získaniu grantu s predbežným názvom "Výstavba športoviska v obci Veľký Kamenec" Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Gemini People s.r.o.
1500.00 €
Služby k ziskaniu Grantu s pracovným predbežným názvom projektu "Montáž kamerových systémov v obci Veľký Kamenec" Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Gemini People s.r.o.
1500.00 €
Altánok pri kultúrnom dome Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: KORBEN, s.r.o.
4860.00 €
Poverenie na organizáciu kultúrného podujatia Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Ágoston Anita Zenei-Prózai Előadóművész
1600.00 €
nájom poľnohospodárskej pôdy Odb.: Fetyko Ladislav
Dod.: Obec Veľký Kamenec
375.83 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.99 €
Finančná dotácia Odb.: Rímskokatolická cirkev farnosť Veľký Kamenec
Dod.: Obec Veľký Kamenec
3000.00 €
Zmluva o zabespečťení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: SLOVMAS, a.s.
0.00 €
Poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: TJ Veľký Kamenec
Dod.: Obec Veľký Kamenec
3300.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Kamenecké obč. združenie pre kultúru Medzobodrožia
Dod.: Obec Veľký Kamenec
500.00 €
Vypracovanie diela - smernica pre verejné obstarávanie obce Veľký Kamenec Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: MOAD, s.r.o.
200.00 €
Kúpna zmluva - knihy " Téli Takaró" Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Csaba Máté
80.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Projektová dokumemtácia Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Architektonická agentúra s.r.o.
7500.00 €
Projektová dokumemtácia Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Architektonická agentúra s.r.o.
13500.00 €
Pripojenie k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: DEUS
0.00 €
Služba Slovak Telekom, a.s. Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.82 €
Dotácia KOZ Odb.: Kamenecké obč. združenie pre kultúru Medzobodrožia
Dod.: Obec Veľký Kamenec
500.00 €
Nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: SLOVMAS, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančnej pomoci pre Ref.kresť.cirkev ybor Veľký Kamenec Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku zbor Veľký Kamenec
Dod.: Obec Veľký Kamenec
3000.00 €
Zámena nehnuteľnosti Odb.: Petrik Peter
Dod.: Obec Veľký Kamenec
0.00 €
audit účtovnej závierky k 31.12.2015 Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Agáta Molnárová, Ing
550.00 €
Škola v prírode ubytovanie ZŠ Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: FRUCONA Košice, a.s.
842.50 €
Dotácia TJ Veľký Kamenec Odb.: TJ Veľký Kamenec
Dod.: Obec Veľký Kamenec
3300.00 €