• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2018 Poskytnutie administratívnych a poradenských služieb EAST REGION s.r.o
990.00 €
1/2018 Využívanie elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
14/2017 Stavebná akcia " Spoločenský dom - Komunitné centrum, Veľký Kamenec" Pro Class, s.r.o.
140885.59 €
19/2017 Výroba okien MŠ Hal-Kov Kft.
2084.00 €
18/2017 Nájom pozemku Obec Veľký Kamenec
123.24 €
17/2017 Triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov E-cycling s.r.o.
0.00 €
16/2017 Nájom pozemku Obec Veľký Kamenec
232.14 €
15/2017 prenájom dopravného prostriedku Elitt s.r.o.
160.00 €
9/2017 Dohoda o ukončenie zmluvy č. 9/2017 Gemini People s.r.o.
0.00 €
Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.: 2405727731 Dodatkom sa doplňajú/menie články a body poistnej zmluvy Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
13/2017 Poistná zmluva všeobecnej zodpovednosti za škodu Generali Poisťovňa, a.s.
142.88 €
12/2017 Vypracovanie ŽONFP a jej príloh č.1, č. 3. AXATEM Projekt s.r.o.
1198.80 €
11/2017 Zabezpečenie štatutárneho auditu účtovnej závierky k 31.12.2016 Agáta Molnárová, Ing
550.00 €
10/2017 Služby k získaniu grantu s predbežným názvom "Výstavba športoviska v obci Veľký Kamenec" Gemini People s.r.o.
1500.00 €
9/2017 Služby k ziskaniu Grantu s pracovným predbežným názvom projektu "Montáž kamerových systémov v obci Veľký Kamenec" Gemini People s.r.o.
1500.00 €
č. 8/2017 Altánok pri kultúrnom dome KORBEN, s.r.o.
4860.00 €
7/2017 Poverenie na organizáciu kultúrného podujatia Ágoston Anita Zenei-Prózai Előadóművész
1600.00 €
6/2017 nájom poľnohospodárskej pôdy Obec Veľký Kamenec
375.83 €
Dodatok č. 1 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
34.99 €
č. 5/2017 Finančná dotácia Obec Veľký Kamenec
3000.00 €
Dodatok č. 1 Zmluva o zabespečťení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov SLOVMAS, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 1 Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
č. 4/2017 Dotácia z rozpočtu obce Obec Veľký Kamenec
3300.00 €
3/2017 Dotácia z rozpočtu obce Obec Veľký Kamenec
500.00 €
2/2017 Vypracovanie diela - smernica pre verejné obstarávanie obce Veľký Kamenec MOAD, s.r.o.
200.00 €
1/2017 Kúpna zmluva - knihy " Téli Takaró" Csaba Máté
80.00 €
13/2016 Pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
12/2016 Projektová dokumemtácia Architektonická agentúra s.r.o.
7500.00 €
11/2016 Projektová dokumemtácia Architektonická agentúra s.r.o.
13500.00 €
10/2016 Pripojenie k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DEUS
0.00 €
9/2016 Služba Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom, a.s.
25.82 €
8/2016 Dotácia KOZ Obec Veľký Kamenec
500.00 €
7/2016 Nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov SLOVMAS, a.s.
0.00 €
6/2016 Poskytnutie finančnej pomoci pre Ref.kresť.cirkev ybor Veľký Kamenec Obec Veľký Kamenec
3000.00 €
5 / 2016 Zámena nehnuteľnosti Obec Veľký Kamenec
0.00 €
4/2016 audit účtovnej závierky k 31.12.2015 Agáta Molnárová, Ing
550.00 €
3/2016 Škola v prírode ubytovanie ZŠ FRUCONA Košice, a.s.
842.50 €
2/2016 Dotácia TJ Veľký Kamenec Obec Veľký Kamenec
3300.00 €