• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
č. 8/2017 Altánok pri kultúrnom dome KORBEN, s.r.o.
4860.00 €
7/2017 Poverenie na organizáciu kultúrného podujatia Ágoston Anita Zenei-Prózai Előadóművész
1600.00 €
6/2017 nájom poľnohospodárskej pôdy Obec Veľký Kamenec
375.83 €
Dodatok č. 1 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
34.99 €
č. 5/2017 Finančná dotácia Obec Veľký Kamenec
3000.00 €
Dodatok č. 1 Zmluva o zabespečťení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov SLOVMAS, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 1 Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
č. 4/2017 Dotácia z rozpočtu obce Obec Veľký Kamenec
3300.00 €
3/2017 Dotácia z rozpočtu obce Obec Veľký Kamenec
500.00 €
2/2017 Vypracovanie diela - smernica pre verejné obstarávanie obce Veľký Kamenec MOAD, s.r.o.
200.00 €
1/2017 Kúpna zmluva - knihy " Téli Takaró" Csaba Máté
80.00 €
13/2016 Pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
12/2016 Projektová dokumemtácia Architektonická agentúra s.r.o.
7500.00 €
11/2016 Projektová dokumemtácia Architektonická agentúra s.r.o.
13500.00 €
10/2016 Pripojenie k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DEUS
0.00 €
9/2016 Služba Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom, a.s.
25.82 €
8/2016 Dotácia KOZ Obec Veľký Kamenec
500.00 €
7/2016 Nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov SLOVMAS, a.s.
0.00 €
6/2016 Poskytnutie finančnej pomoci pre Ref.kresť.cirkev ybor Veľký Kamenec Obec Veľký Kamenec
3000.00 €
5 / 2016 Zámena nehnuteľnosti Obec Veľký Kamenec
0.00 €
4/2016 audit účtovnej závierky k 31.12.2015 Agáta Molnárová, Ing
550.00 €
3/2016 Škola v prírode ubytovanie ZŠ FRUCONA Košice, a.s.
842.50 €
2/2016 Dotácia TJ Veľký Kamenec Obec Veľký Kamenec
3300.00 €