• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 122)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
8/2021 Vytvorenie a odovzdanie webového sídla na doméne s názvom "www.velkykamenec.sk" Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Alphabet partner s.r.o.
250 €
Dodatok č. 1 Zmena obsahu zmluvy Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
7/2021 spolupráca pri zabezpečení umiestňovania študentov študijného programu FEI UJS Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
6/2021 Poskytovanie propagácie a reklamy Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Media Informačná Inštitúcia, s.r.o.
240 €
5/2021 Poskytovanie reklamy a prezentácia na webovej stránke Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Databanka firiem s.r.o.
260 €
Dodatok 1/2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: FURA s.r.o.
4/2021 o poskytovaní služieb s cieľom ochrany verejného zdravia Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
3/2021 Záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti bližšie špecifikovanú v čl. IV tejto dohody Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
2/2021 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
1/2021 Zmluva o výpožičke Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
17/2020 Vonkajšie úpravy pri vodnej ploche Veľký Kamenec Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: STAVAB s.r.o.
19182 €
16/2020 Dokumentárno-náučný film Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Béla Tomojka Vojtko
1900 €
15/2020 Rekonštrukcia MK v Obci Veľký Kamenec Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: SPEEDCOM s.r.o.
27227.24 €
Dodatok č.1 k zmluve 24/2019 Zmena termínu dodania predmetu zmluvy Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Regfilm, s.r.o.
dodatok č.1 k zmluve 23/2019 Zmena termínu dodania predmetu zmluvy Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Regfilm, s.r.o.
Dodatok č.1 Predlženie realizácie projektu "CASTLE TO CASTLE" Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: CEDS, s.r.o.
Dodatok č.002 Dodatok k zmluve o dodávke plynu Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: SPP, a.s.
14/2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Agáta Molnárová, Ing.
650 €
13/2020 Zmluva ozriadení vecného bremena Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12/2020 realizácia projektu "CBC Tours-Cezhraničné maďarsko-slovenské virtuálne prehliadky" Odb.: Obec Veľký Kamenec
Dod.: Novitech a.s.
0 €